de gezonde waarde
 
Het is net als met verzekeringen, besteed er één keer goed aandacht aan en je hebt er lange tijd plezier van.

Wij adviseren en begeleiden u geheel onafhankelijk in de werving en selectie van uw arbodienst, inclusief de bedrijfsarts, die voldoet aan uw wensen, past binnen uw budget en voldoet aan de wettelijke kaders.

In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit, maar wordt uiteindelijk exact afgestemd op uw wensen.

  • Samen met u onderzoeken welke arbodienstverlening voor uw bedrijf, binnen de wettelijke kaders, minimaal noodzakelijk is.
  • Deze bevindingen leggen wij naast uw huidige pakket.
  • Vervolgens gaan wij voor u aan het werk om bij uw eisen een aantal passende arbodienstverleners te selecteren. Dit kan ook bij uw huidige arbodienst zijn.
  • De geselecteerde arbodiensten verzorgen een presentatie.
  • De bedrijfsarts is veruit de belangrijkste schakel in uw contacten met de arbodienst. Hier besteden wij samen extra aandacht aan. Iedere bedrijfsarts heeft zo zijn eigen benadering, deze moet wel overeenkomen met uw wensen én de cultuur van uw bedrijf. Onafhankelijk van de wijze waarop de Arbo-dienstverlening is vormgegeven in uw organisatie, blijft de rol van de bedrijfsarts onderwerp van zorg en een groot afbreukrisico. Hij of zij heeft in belangrijke mate invloed op de wijze waarop met het verzuim wordt omgegaan.
  • Offertes worden aangevraagd, waarna de definitieve keuze kan worden gemaakt.< Vorige pagina
 
Recente ontwikkelingen

De GezondeWaarde werkt voor de Leefstijl Check samen met verpleegkundigen van SchiemanThuiszorg.
SchiemanThuiszorg, vertrouwde professionele zorg sinds 1975!
www.schiemanthuiszorg.nl

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Amerikaanse bedrijven zijn medewerkers beloont voor een gezonde levensstijl. Door deze financiële prikkel willen die bedrijven het ziekteverzuim terugdringen. Ook Nederlandse bedrijven besteden hieraan steeds meer aandacht.

Werkgevers en werknemers krijgen door de nieuwe Arbowet meer ruimte om samen het eigen arbo-, verzuimbeleid in te vullen.
www.arbonieuwestijl.nl
www.boaplein.nl
www.arbeidsinspectie.nl

Op de websites van onderstaande organisaties kunt u meer informatie vinden over leefstijl.
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.rivm.nl
www.vitalevaten.nl
 
 

L.P. Schieman (Rens)

Telefoon 010-4211576 
Mobiel 06-22 26 40 87

Joliotplaats 426
3069 TL Rotterdam


 

Webdesign en fotografie:
Beau Webdesign en Fotografie